Logo

Śląska Okręgowa Izba Aptekarska

Cyfryzacja przepływu produktów medycznych na rzecz większego bezpieczeństwa pacjentów
https://slaskaoia.clickmeeting.com/cyfryzacja-przeplywu-produktow